Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hoi Pieter,

pieter wrote on 26/10/2019 17:44:
..... (of ik kijk met m'n
neus). Ik keek in Impress en ook daar kan ik het menu
/Bewerken/Koppelingen niet meer vinden. Ik zoek in de help functie en
daar kom ik er ook niet mee. Weet iemand waar het menu
/Koppelingen/Ontkoppelen heen gegaan is?

In de Engelstalige versie (heb even niets anders voor de neus ;) ) zie
ik Edit > Link to External Files

* koppelingen ontkoppelen is n.m.m. niet een schoonheid. Ik had er
nog nooit bij stil gestaan.

Ik denk dat het ooit "Koppelingen verwijderen" oid is geweest?

vr. groet,
Cor-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.