Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Allen


Ook hoofdstuk2, Invoeren, bewerken en opmaken van gegevens, voor Calc voor
LibreOffice versie 6 is toegevoegd.

Hierin kunt u lezen wat de verschillende soorten gegevens zijn, getallen,
tekst, datum en tijd, formules enzovoort. Ook hoe u deze soorten gegevens
kunt opmaken, getalnotatie genoemd. Daarnaast komt het versneld invoeren
aan bod, zoals AutoInvoer, reeksen vullen en keuzelijsten. Ook het
samenvoegen en splitsen van cellen wordt behandeld. Vervolgens komt het
valideren van cellen (Geldigheid) aan de orde. Hiermee kunt u de invoer in
een cel beheren; aan welke voorwaarden de invoer moet voldoen. Daarnaast
wordt het opmaken van cellen beschreven, al dan niet met de functie
AutoOpmaak en ook de voorwaardelijke opmaak, waarmee de opmaak van cellen
van de inhoud afhankelijk kan worden gemaakt. Vervolgens wordt ingegaan op
het verbergen en weergeven van cellen of de inhoud van cellen. Als laatste
komt nog het filteren, sorteren en zoek en vervangen aan bod.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.