Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Allen


De Engelstalige gemeenschap werkt momenteel aan de handleidingen voor Calc
voor LibreOffice versie 6. Voor de hoofdstukken die klaar zijn, worden door
het Nederlandse lokalisatieteam alvast vertalingen gemaakt.


Naast het voorwoord is het eerste vertaalde hoofdstuk, hoofdstuk4,
Opmaakprofielen en sjablonen.

Hierin kunt u lezen wat opmaakprofielen in Calc kunnen betekenen. Calc
heeft twee verschillende opmaakprofielen, celopmaakprofielen en
pagina-opmaakprofielen.

Van deze twee opmaakprofielen wordt het nut en de in te stellen opties
beschreven. Daarna wordt er beschreven hoe deze opmaakprofielen op te nemen
in een sjabloon en hoe deze dan weer te gebruiken. Ook het instellen van
een eigen gemaakt sjabloon als standaardsjabloon en hoe dit dan weer te
herstellen komt aan de orde.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.