Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de handleiding voor Calc voor LibreOffice versie 6 is hoofdstuk 5,
Afbeeldingen gebruiken in Calc, toegevoegd.

Hierin kunt u lezen op welke manieren u afbeeldingen aan een werkblad van
Calc kunt toevoegen. Maar ook hoe u deze kunt aanpassen en er tekst aan
kunt toevoegen. Vervolgens kunt u afbeeldingen verplaatsen, de grootte
ervan wijzigen, rangschikken, verankeren, uitlijnen en groeperen. Ook wordt
uitgelegd hoe u het tekenhulpmiddel van Calc gebruikt en hoe u
Fontwork-objecten kunt invoegen en aanpassen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.