Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hallo Michel,

Ga naar e menu balk en als je die niet hebt klik dan rechts boven in een leeg gedeelte en vink menubalk aan.
Ga naar Beeld -> Mappen -> Alle
En je hebt de balk weer terug.
Meer over Thunderbird zie regel 7 in http://tvnunen.000webhostapp.com/

Succes Theo

Op 18-4-2019 om 22:50 schreef Michel Beekman:
L,S.,

Ik werk al jaren onder Windows 7 professional met Mozilla Thunderbird als programma voor mijn email. Vanavond vond ik plotseling dat de linker kolom met de verschillende mappen voor inbox, concepten, verstuurd e.d. was verdwenen. Ik heb geen idee wat ik (verkeerd) heb gedaan en ik zag geen kans die kolom weer te activeren. Kunt u mij helpen dit probleem op te lossen?

Met dank voor de moeite en vriendelijke groet,

Michel Beekman
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.