Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Het is natuurlijk eigenlijk geen vraag die op de LibreOffice mailinglist hoort... Je email adres, 
/mben@wxs.nl,[1]/ is dus van een kpn-dochter. Kpn gebruikt voor al die dochters ook "imap". Imap, 
weet je misschien, zorgt er voor dat AL je emails "in de cloud" (bij kpn) bewaard blijven. 
Je kan gewoon je thunderbird gebruikersprofiel wissen. Als je daarna thunderbird opstart "weet hij 
niks meer". Dan zet je je email account opnieuw op met de account-wizzard van thunderbird en klaar 
is kees. Je emails zijn allemaal bewaard bij kpn en die komen vanzelf weer terug.
Waar vind je je gebruikersprofiel? 
/http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Thunderbird#Finding_your_profile[2]/ . Je zou wel 
eventueel je contacten van thunderbird kunnen exporteren (zit in het programma) als csv of ldif. 
Als je veel contactgroepen hebt aangemaakt bijvoorbeeld. Dan kan je ze in je nieuwe profiel weer 
importeren.
Dit moet lukken
Pieter

--------
[1] mailto:mben@wxs.nl
[2] http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Thunderbird#Finding_your_profile

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.