Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Het lijkt erop dat sinds ik LO Writer versie 6.1.5.2 (onder Linux Mint)
gebruik zich het volgende voordoet: als ik een document open en het dan
onveranderd/onbewerkt print, moet ik het vervolgens opslaan. Want als ik
het document sluit krijg ik het schermpje met de mededeling: 'Wijzigingen
in document "(naam document)" opslaan voor sluiten?'
Anders gezegd, het printcommando lijkt iets aan het document te wijzigen.
Voor zover ik weet had ik daar in eerdere versies geen last van.

Is dit herkenbaar?
Zo ja, is dit bewust ingevoerd in deze versie?
Of is het een bug?


Groet,
Harry Harmsen
Assen

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.