Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Starten met Writer' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk worden de onderdelen van Writer beschreven, zoals het
hoofdvenster met de Titelbalk, de Menubalk, de Zijbalk met zijn panelen, de
verschillende werkbalken, de Statusbalk en de linialen. Vervolgens wordt
het gebruik van de contextmenu’s (met rechts klikken) uitgelegd en de
verschillende weergaveopties. Daarna wordt ingegaan op het, op diverse
manieren, maken van nieuwe documenten en het openen van een bestaand
document. Vervolgens wordt er beschreven welke verschillende manieren er
zijn om een document op te slaan, al dan niet met een wachtwoord. Ook wordt
het gebruik van de Navigator uitgelegd en tenslotte hoe u één of meerder
documenten sluit en uiteindelijk LibreOffice afsluit.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.