Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Standaardbrieven gebruiken' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een gegevensbron (database) maakt en
registreert en vervolgens hoe u een document maakt met velden uit deze
gegevensbron om deze vervolgens samen te voegen. Ook kunt u met deze
gegevensbron adresetiketten en enveloppen genereren. Daarna wordt uitgelegd
hoe u een standaardbrief maakt met de Assistent Standaardbrief. Zo kunt u
hiermee een begindocument selecteren, een adresblok toevoegen, een database
selecteren, de velden overeen laten komen, een aanhef maken, en de lay-out
aanpassen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.