Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Werken met tabellen' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een tabel in een document invoegt
en wat het nut daarvan is. Maar ook hoe u een tabel in een tabel kunt maken
(nesten) en hoe u AutoCorrectie kunt gebruiken om een veelgebruikte tabel
in te voegen. En ook hoe u een tabel uit opgemaakte tekst kunt maken.
Vervolgens wordt het opmaken van tabellen behandeld; de grootte aanpassen,
het aantal kolommen en/of de breedte van de kolommen wijzigen, rijen en
kolommen invoegen of juist verwijderen, tabelranden instellen,
achtergrondkleuren toepassen enz. Daarna wordt het invoeren en bewerken van
de tekstinhoud beschreven en hoe u bijvoorbeeld de koptekst verticaal kunt
zetten in smalle kolommen. Ook het sorteren van de inhoud van een tabel
wordt niet vergeten. En tenslotte wat aanvullende bewerkingen, zoals het
beveiligen van cellen in een tabel, het toevoegen van een bijschrift, een
krijsverwijzing naar een tabel maken, een koprij in een bestaande tabel
maken, het samenvoegen of splitsen van cellen en het invoegen van een
alinea vóór of ná een tabel.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.