Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Werken met lijsten' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke verschillende lijsten er zijn; met
opsommingstekens, genummerde lijsten en overzichtslijsten. Maar ook hoe u
deze kunt combineren door lijsten binnen lijsten te maken (nesten). Ook
wordt beschreven hoe u de nummering van genummerde lijsten kunt aanpassen,
door vanaf een bepaald punt opnieuw te beginnen met een bepaald nummer.
Daarna wordt beschreven hoe u lijstopmaakprofielen kunt maken om de lijsten
die u gebruikt consistent te maken. Maar ook hoe hiervoor
alinea-opmaakprofielen te maken en hoe u lijstopmaakprofielen koppelt aan
alinea-opmaakprofielen, zodat het toepassen van een alinea-opmaakprofiel
meteen het juiste lijstopmaakprofiel toepast.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.