Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Werken met afbeeldingen' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u op diverse manieren een afbeelding
in uw document kunt invoegen; kopiƫren en plakken, slepen, uit bestand
invoegen of scannen. Ook wordt het verschil tussen inbedden en koppelen
uitgelegd. Vervolgens komt het aanpassen van een afbeelding aan de orde;
transparantie, kleur, draaien, bijsnijden, vergroten of verkleinen,
spiegelen, exporteren en comprimeren. Daarna worden de tekenhulpmiddelen
van Writer beschreven, waarmee u tekenobjecten kunt maken, aanpassen,
groeperen en draaien. Daarna wordt ingegaan op het positioneren van een
afbeelding; schikken, verankeren, uitlijnen en tekst eromheen of overheen
laten doorlopen (omloop). Ook wordt het toevoegen van bijschriften aan een
afbeelding niet vergeten. Daarna wordt de galerij van Writer behandeld,
waaruit u meegeleverde afbeeldingen kunt invoegen, maar ook uw eigen
afbeeldingen kunt toevoegen voor later gebruik. Ten slotte wordt het
hulpmiddel Fontwork beschreven, waarmee u grafische letters in uw document
kunt maken.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.