Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Werken met sjablonen' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat een sjabloon is, hoe u een sjabloon
gebruikt om een nieuw document te maken en ook hoe u een sjabloon van een
document kunt maken. Vervolgens hoe u een sjabloon bewerkt en weer opslaat.
En hoe u sjablonen vanuit andere bronnen kunt installeren, zowel een
enkelvoudige sjabloon als een groep sjablonen met een extensie. Tenslotte
wordt beschreven hoe een eigen sjabloon als standaard instelt, als u alle
nieuwe documenten hierop wilt baseren, maar ook hoe u de standaardsjabloon
van LibreOffice weer kunt terugzetten.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.