Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Werken met opmaakprofielen' vertaald en gepubliceerd. Dit is een
vervolg op 'Kennismaken met opmaakprofielen'.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u nieuwe opmaakprofielen maakt en hoe
u ze gebaseerd kunnen zijn op een ander opmaakprofiel. Vervolgens wordt er
uitgebreid ingegaan op de opties van het alinea-opmaakprofiel. En er wordt
uitgelegd wat een voorwaardelijk opmaakprofiel is en hoe dit te gebruiken.
Daarna wordt er ingegaan op teken-, frame, pagina, en lijstopmaakprofielen.
En ook hoe u een lijstopmaakprofiel kunt koppelen aan een
alinea-opmaakprofiel.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.