Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


(Ik had abusievelijk verzuimd reply to All te doen, waardoor de mailinglist verstoken bleef van 
berichten. Bij deze alsnog.)

Winfried


Verzonden: maandag 26 november 2018 23:15

Dag Winfried,

Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie.

Ik heb me pas onlangs voor het emailforum ingeschreven hoewel ik LO en
daarvoor OO al jaren gebruik.

Mijn gevoel over Calc en Impress heb ik al een tijd. Ik besef dat mijn
opmerking over het rommelige programmeren nogal algemeen overkomt. Ik
moet gewoon in concrete gevallen melding maken van mijn constatering.
Maar vaak is het moment van constateren juist ook een moment dat er een
deadline is voor waar je dan mee bezig bent. Ik zal proberen in de
toekomst notities te maken. Maar dan moet er altijd iets bij waarmee
anderen de fout kunnen reproduceren. En dat kost tijd.

Nogmaals dank en hartelijke groet,

Harry Croon

Op 26-11-18 om 09:32 schreef Winfried Donkers:
Beste Harry,

Impress en Calc geven me vaak problemen waarbij ik zelfs de indruk heb
dat het hier en daar rommelig geprogrammeerd is.
Zelf lever ik af en toe een bijdrage aan de programmacode van Calc en weet
ik redelijk wie er zoal aan de programmeercode van Calc (of Impress) werken.
Ook weet ik enigszins hoe de kwaliteitscontrole van de code verloopt en
welke volautomatische controles er plaatsvinden. De meeste programmeurs zijn
professionals, hoog opgeleid en zeer goed bekend met hoe programmacode moet
worden geschreven en getest, ook de vrijwilligers die naast hun betaalde
werk bijdragen aan de code van LibreOffice.
Ik kan je daarom geruststellen: er is niet rommelig geprogrammeerd.
Ik kom dagelijks in aanraking met programmacode gemaakt door
professionals. De code en code-tests van LibreOffice zijn vaak beter. Ook in
vergelijking met andere code scoort LibreOffice ronduit goed qua aantal
codefouten per 100 000 regels.

Door de aard van de versies (vast interval tussen versies en onderscheid
stabiele en nieuwe, mogelijk nog minder stabiel) heb je de als gebruiker
keus tussen stabiliteit en de laatste uitbreidingen.

LibreOffice is niet foutloos, net zoals andere office-pakketten fouten
bevatten. Als je fouten constateert, kan je ze melden als bug report
(vertaalfouten kan je kwijt op deze lijst en je ziet dat die gelijk opgepakt
worden). Door het melden van fouten wordt het programma beter en lever je
zelf ook een waardevolle bijdrage aan LibreOffice.

En de handleidingen (zie mails van Kees Kriek) geven een zeer uitgebreide
uitleg over hoe alles werkt. Vaak is onbekendheid met het hoe de reden dat
iets niet werkt zoals je wilt.

Ik hoop je zorg over rommelig programmeren te hebben gesust.

Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.