Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Kennismaken met Base' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt als eerste uitgelegd wat een database is en wat voor
verschillende types er zijn en hoe u het beste eerst een database kunt
plannen alvorens er één te maken. Daarna wordt uitgelegd hoe u tabellen in
een database kunt maken. Met de Assistent of in de ontwerpweergave. Ook
wordt het belang van een primair sleutelveld aangegeven. Vervolgens wordt
ingegaan op het ontwerpen van een formulier, waarmee u gegevens in de tabel
kunt invoeren. Als u nu gevulde tabellen heeft is het handig om query’s te
maken, waarmee u gegevens koppelt en presenteert. Ook kunt u rapporten
malen om gegevens uit de tabellen op te halen en te rapporteren. Tenslotte
wordt er ingegaan op het benaderen en bewerken van andere gegevensbronnen,
zoals een werkblad van Calc. En ook hoe u de gegevensbronnen weer kunt
gebruiken in bijvoorbeeld Writer.


Dit alles wordt uitgelegd met een voorbeelddatabase. Met dit voorbeeld kunt
u oefenen in het maken van een database, tabellen, query’s en rapporten.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.