Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Kennismaken met macro’s' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk worden de basisbeginselen van macro’s beschreven. Zo wordt
uitgelegd hoe u een macro kunt opnemen, toevoegen en afspelen. Maar ook
wordt ingegaan op de macro zelf. Hoe ziet dat er uit en wat betekent alles.
En hoe een macro die veel wordt gebruikt kan deze aan een sneltoets of een
gebeurtenis gekoppeld wordt. Ook het zelf schrijven van macro’s komt aan de
orde, hoewel dat meer voor gevorderden is. Tenslotte wordt er verwezen naar
materiaal en online bronnen met meer informatie over macro’s.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.