Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Afdrukken, exporteren en e-mailen' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk worden verschillende opties voor het afdrukken beschreven,
zoals algemene opties, het afdrukken van één of meerder pagina’s, het
afdrukken van hand-outs of notities, het afdrukken van enveloppen en
brochures, het afdrukken in zwart-wit van documenten in kleur. Daarna wordt
ingegaan op het exporteren van documenten, zoals naar PDF en E-pub.
Vervolgens wordt een handige methode voor het bijsluiten van documenten bij
een e-mail beschreven en tenslotte hoe u persoonlijke gegevens uit een
document weglaat als u het naar iemand anders verstuurt.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.