Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Kennismaken met Math' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een formule kunt toevoegen in een
document van LibreOffice. Daarbij worden de schermen en menu’s van Math
behandeld. Het Elementenpaneel is belangrijk voor het kiezen van een
gewenste formule, waarna in de Formule-editor de formule kan worden
ingevuld en opgemaakt. Ook het gebruik van haakjes en accolades komen aan
bod. Vervolgens het invoegen van formules in de verschillende componenten
van LibreOffice en het aanpassen van onder meer de grootte, de uitlijning
en achtergronden.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.