Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Dag allen,

Laatst crashte een .docx-document, en ik las in het forum dat het beter is
om het in odt te bewerken en dan als het gereed is dan op te slaan als
.docx.
Dit deed ik ook zo bij een presentatie: eerst als .odp en vervolgens
opslaan in .pptx. Echter, toen zag de presentatie er anders uit, tekst was
soms niet meer zichtbaar bv. Maw, dan leek het mij toch beter om meteen in
.pptx te gaan werken.
Ik werk met spreadsheets voor statistische analyses: wat moet ik doen?
Eerst in .ods en dan opslaan in .xlsx voor analyse? - maar is er iets
veranderd in .xlsx net als wat bij .odp -> .pptx. Dat zou niet goed zijn
Klopt mijn redenering en zo ja, wat moet/kan ik doen?

Hartelijke groet en alvast mijn dank,

Roberto

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.