Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners versie 6 is het hoofdstuk 'Kennismaken
met Calc' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen wat de onderdelen van Calc zijn en wat u er
mee kunt doen. Zo worden de vensters en werkbalken beschreven en hun nut.
Verder wordt er ingegaan op het navigeren binnen Calc, het selecteren van
cellen, een bereik van cellen, gehele kolommen en/of rijen en bladen.
Daarnaast wordt er beschreven hoe rijen en/of kolommen vastgezet kunnen
worden of het venster gesplitst kan worden. Ook het invoeren van gegevens
komt aan bod en hoe deze gegevens opgemaakt kunnen worden, maar ook hoe
gebruik te maken van vulreeksen. Dan wordt nog het analyseren en bewerken
van gegevens beschreven, zoals het gebruik statistieken en draaitabellen.
En natuurlijk zijn gegevens ook te beveiligen, zoals cellen, bladen of een
gehele werkblad. Kortom weer teveel om op te noemen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.