Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Op donderdag 18 oktober 2018 16:03 schreef P. Roberto Bakker:

Laatst crashte een .docx-document, en ik las in het forum dat het
beter is om het in odt te bewerken en dan als het gereed is dan op te
slaan als .docx.
Dit deed ik ook zo bij een presentatie: eerst als .odp en vervolgens
opslaan in .pptx. Echter, toen zag de presentatie er anders uit,
tekst was soms niet meer zichtbaar bv. Maw, dan leek het mij toch
beter om meteen in .pptx te gaan werken.
Ik werk met spreadsheets voor statistische analyses: wat moet ik doen?
Eerst in .ods en dan opslaan in .xlsx voor analyse? - maar is er iets
veranderd in .xlsx net als wat bij .odp -> .pptx. Dat zou niet goed
zijn Klopt mijn redenering en zo ja, wat moet/kan ik doen?

Je verstrekt wel bar weinig informatie.
Als je alles in LibreOffice doet is het zinloos in een formaat van MS Office op te slaan.

Groeten

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.