Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hallo Rob,

Ik had LO 6.1.2 al gedownload zonder de problemen die jij aangeeft. Maar als ik vandaag naar de 
downloadsite ga en de gewenste versie aanklik dan kom ik daarna daadwerkelijk op de donatiepagina 
uit. Ga je echter via de link https://www.libreoffice.org/download/download dan kom je op een site 
waar je LO rechtstreeks kan downloaden.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Rob Westein <rwestein@planet.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 september 2018 14:05
Aan: NL_LibreOffice_Discuss <discuss@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-discuss] Download LO 6.1.2 niet mogelijk vanaf nl.libreoffice.org

Hoi,

Ik kan vanaf de nl.libreoffice.org site niet de laatste versie van LibreOffice downloaden voor 
windows en Linux.
Als je wilt downloaden dan wordt eerst de donatie pagina geladen en daarna gebuert er niets...

versie 6.0.6. is nog wel goed te downloaden.

Is dit iets wat we zelf kunnen oplossen? of moet ik het melden in de website mailinglijst?

/Rob


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.