Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners versie 6 is het hoofdstuk 'Kennismaken
met LibreOffice' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen wat de onderdelen van LibreOffice zijn en wat
u er mee kunt doen. Ook het gebruik, de licentie en de minimale
systeemvereisten komen aan de orde. En natuurlijk waar u LibreOffice kunt
downloaden en hoe het te installeren. Daarna wordt het gebruik van
LibreOffice uitgelegd; hoe te starten, hoe zien schermen en werkbalken er
uit, wat is de snelstarter enz. Vervolgens wordt uitgelegd hoe te starten
met een nieuw document en hoe een bestaand document te te open en ook hoe
deze weer op te slaan, al dan niet met een nieuwe naam en/of
wachtwoordbeveiliging. Ook wordt kort ingegaan op het aanbrengen van
wijzigingen en het eventueel terugzetten ervan.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.