Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor medewerkers is het hoofdstuk 'Handleidingen voor
LibreOffice maken' vernieuwd. Dit hoofdstuk is bijgewerkt naar de laatste
inzichten.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de handleidingen voor LibreOffice
worden vertaald en opgemaakt. Ook wordt er ingegaan op diverse instellingen
van LibreOffice die het maken van handleiding makkelijker maken en ook
consistent maken. Daarbij wordt ingegaan op het consequent gebruiken van de
opmaakprofielen, de stijl van de lijsten en tabellen en de opmaak van de
opmerkingen, waarschuwingen e.d.


Wellicht is het ook voor niet medewerkers interessant om een
praktijkvoorbeeld van het gebruik van LibreOffice Writer te lezen. Ook
kunnen hier tips en trucs uitgehaald worden voor bepaalde instellingen.


De handleidingen voor medewerkers zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
<https://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/hulpmiddelen-bij-het-vertalen/handleidingen-voor-libreoffice-produceren-20111227/view>


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.