Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Ik ga om met (oudere) mensen die met Apple spul werken. Door deze mensen ben ik in aanraking 
gekomen met "pages" - de apple tekstverwerker.
De eerste keer dat ik iets deed met pages was juni 2016. Ik heb toen een aantal 
"voorbeeldbestanden" meegenomen om te kijken wat LO ermee zou doen.
LO zou nl. pages-bestanden kunnen openen. Ik vermoed dat dat alleen voor oudere versies van pages 
gold want mijn bestanden (pages 5.6.2) werden totaal niet geopend. En nog steeds opent de nieuwste 
stabiele versie van LO (6.0.4.2) deze bestanden niet.
Maar probeer ik nu deze bestanden te openen met 6.1 beta 2 dan is het een heel ander verhaal! Ok, 
het is niet 100% maar LO opent de bestanden gewoon en het is genoeg om te zien wat bedoeld is. 
Perfect is het bepaald niet.
Toch zie ik hier niks over in het "feature plan" 
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.1 . Niet onder het hoofdje "filters" en ook niet 
onder het hoofdje "writer". 

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.