Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer is het hoofdstuk 'Writer aanpassen'
bijgewerkt naar versie 5.4.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u onderdelen van Writer kunt
aanpassen. Zo kunt u de inhoud van menu’s aanpassen. Niet alleen kunt u
bestaande menu’s aanpassen. U kunt ook nieuwe menu’s maken of nieuwe
menu-items aan bestaande menu’s toevoegen. Ook kunt u werkbalken aanpassen
door menu-items toe te voegen of te verplaatsen. Ook kunt u menu-items
nieuwe pictogrammen geven. Daarnaast kunt u sneltoetsen toewijzen aan
opdrachten, bestaande sneltoetsen aanpassen of nieuw sneltoetsen toewijzen.
Ook kunt u gebeurtenissen aan macro’s toewijzen. Zo kunt u automatisch
opdrachten laten starten na het gebruiken van die bepaalde opdrachten. Tot
slot wordt er nog ingegaan op het installeren van extensies.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.