Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer is het hoofdstuk 'Writer instellen'
bijgewerkt naar versie 5.4.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de instellingen van Writer naar uw
eigen behoefte kunt aanpassen. Zo kunt u er voor zorgen dat
gebruikersgerichte instellingen met documenten geladen worden en dat het
document ieder gekozen aantal minuten wordt opgeslagen voor eventueel
autoherstel. Ook kunt u de opties voor de vensters, het afdrukken,
tabellen, rasters bijschriften, de taal en nog veel meer instellen. Teveel
om op te noemen. Het is de moeite waard dit hoofdstuk door te nemen om alle
mogelijkheden te leren kennen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.