Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer is het hoofdstuk 'Werken met
hoofddocumenten' bijgewerkt naar versie 5.4.

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het nut is van hoofddocumenten en een
stappenplan om deze te maken. Ook wordt het gebruik van opmaakprofielen in
hoofddocumenten beschreven en het effect van opmaakprofielen in samen te
voegen subdocumenten. Daarnaast wordt het gebruik van de inhoudsopgave in
hoofddocumenten beschreven en hoe u de inhoud van subdocumenten daarin
opneemt. En vervolgens hoe u kruisverwijzingen kunt instellen naar de
diverse (sub)documenten. Maar ook hoe u een sjabloon kunt maken voor als u
veel hoofddocumenten maakt en hoe u tekeningen in subdocumenten verankert,
zodat ze ook in hoofddocumenten goed terecht komen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.