Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Michel, ik stuur je reactie weer even door naar de gebruikerslijst, want ik
werk zelf met Linux en het is alweer te lang geleden dat ik met Windows
gewerkt heb om je snel en goed te kunnen antwoorden.
Er is vast wel iemand die dat beter kan en je verder kan helpen.

Groet,
Harry Harmsen
Assen

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Michel Beekman <mben@wxs.nl>
Datum: 12 oktober 2017 om 19:15
Onderwerp: Re: [nl-users] Nieuwe update
Aan: harry.harmsen@gmail.com


Beste Harry,
Bedankt voor de tip.  Ik heb Windows 7 als besturingssysteem.  Ik heb
gezocht naar een uninstal programma maar dat kon ik nergens vinden.  Hoe
doe je dat en wat bedoel je met profiel wijzigen?  Ik ben echt nog een
amateur!  Ik weet dat je ergens een lijst te vinden is die alle software
laat zien en waarmee je kunt verwijderen maar ik weet niet meer waar die
list te vinden is.  Ik hoop dat je wat meer info kunt verschaffen; bij
voorbaat dank.
Groet, Michel

Op 12-10-2017 om 16:26 schreef harry.harmsen@gmail.com:

Verwijderen en opnieuw installeren?
Eventueel profiel verwijderen? (zo nodig hernoemen naar 'oud', zodat je het
niet verliest)
Welk besturingssysteem heb je?


Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 12 oktober 2017 om 15:37 schreef Michel Beekman <mben@wxs.nl> <mben@wxs.nl>:


L.S.
Ik gebruik al jaren Libreoffice en heb nog heel weinig problemen gehad.
Vandaag echter werd een nieuwe update aangekondigd die ik heb
geïnstalleerd.  Ik heb daarna de computer opnieuw opgestart maar nu kan ik
geen enkel programma meer starten, noch writer, noch calc.  Het gaat niet
vanuit de verkenner, niet vanuit de startknop en ook niet vanaf het
LibreOffice 5.4 scherm waarop alle laatst geopende files worden getoond.
Via dat laatste scherm krijg ik de boodschap: "Missing vcl resource. This
indicates that files vital to localization are missing. You might have a
corrupt installation."
Kunt u mij helpen dit probleem op te lossen?
Met vriendelijke groet,
Michel Beekman

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.