Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste gebruikers!

A.s. vrijdag is er de eerste bughunt-sessie om de komende LibreOffice
6.0 flink aan de tand te voelen.

Heb je een uurtje vrij? Download de alpha-build en doe wat van je
favoriete of belangrijkste werken in LibreOffice. Als er iets niet naar
wens gaat, kun je dat rapporteren.
Dat is volgens mij de makkelijkste en handigste manier om te helpen!
Er zijn natuurlijk meer manieren, zoals het controleren en bevestigingen
van andere meldingen.
Meer informatie:
  https://wiki.documentfoundation.org/QA/BugHuntingSession/6.0.0Alpha

Met veel groet!
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.