Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


misschien is er iets fout gegaan met het downloaden.... Als je nu eens opnieuw download en opnieuw installeert. Op je gemak. Wie weet dat het helpt. Heb je ook goed gekeken of je niet toevallig een 32 bit hebt geinstalleerd op een 64 bit windows?
succes, Pieter

Op 10/12/2017 om 03:37 PM schreef Michel Beekman:
L.S.
Ik gebruik al jaren Libreoffice en heb nog heel weinig problemen gehad.  Vandaag echter werd een nieuwe update aangekondigd die ik heb geïnstalleerd.  Ik heb daarna de computer opnieuw opgestart maar nu kan ik geen enkel programma meer starten, noch writer, noch calc.  Het gaat niet vanuit de verkenner, niet vanuit de startknop en ook niet vanaf het LibreOffice 5.4 scherm waarop alle laatst geopende files worden getoond.  Via dat laatste scherm krijg ik de boodschap: "Missing vcl resource. This indicates that files vital to localization are missing. You might have a corrupt installation."
Kunt u mij helpen dit probleem op te lossen?
Met vriendelijke groet,
Michel Beekman--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.