Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste Henk,

Henk Klomp wrote on 28-07-17 22:08:

Tot versie 3.2.7 ging het nog goed. De cijfers en letters waren net zo

            5.2.7 - maak ik op uit de rest van je mail ;)

scherp als in MS Office. 

Bij de daarop volgende versies kreeg ik vooral Arial 9 in Calc niet meer
scherp (rafelig, met schaduw). Ik heb diverse malen LibreOffice verwijderd
(compleet, met Revo Uninstaller). Ook Gebruikers/Naam/Roaming/LibreOffice
iedere keer verwijderd, maar het probleem van onscherpe cijfers en letters
blijft. 
[...] > Zijn er meer gebruikers die dit probleem onderkennen of weten wat de
oorzaak
is en er eventueel aan gedaan kan worden?

Over de achtergrond: er wordt gewerkt aan het gebruiken van nieuwe
technieken voor schermweergave. Omdat de eerder gebruikte oud zijn en
langzaamaan verdwijnen en bepaalde mogelijkheden niet hebben.
Maar dat overstappen is niet eenvoudig, mede omdat er veel variaties
zijn in configuratie: hardware (videokaart) en drivers. Daarom hebben
sommige mensen problemen met de weergave en anderen niet. En op Windows
is het weer anders dan op Mac OS en Linux..

Pieter zit met zijn tip over Anti-aliasing in de goede richting.
Bij Extra > Opties > LibreOffice > Beeld staan, naast Anti-aliasing, ook
'Hardwareversnelling gebruiken' een en 'Gebruik OpenGL voor alle weergave'.
Hoe zijn die instellingen bij jou, zou je er eens mee kunnen
experimenteren? (Na instellen openGL moet je LibreOffice opnieuw starten
- denk aan de Snelstarter als die bij Extra > Opties > LibreOffice >
Geheugen aanstaat!)

met vr. groet,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.