Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hi Henk,
Ik heb hier geen computer maar het kan zijn dat die latere versies op een andere manier omgaan met 
"anti aliassing" dan het systeem. Ik meen dat er in het menu /Extra/instellingen/libreoffice/beeld 
een item "alias" is. Je zou eens kunnen kijken of dat wat oplevert.
Groet Pieter 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: "Henk Klomp" <hjklomp@casema.nl>
Verzonden: ‎28-‎7-‎2017 21:24
Aan: "'NL_LibreOffice_Users'" <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-users] Onscherpe tekst

Beste medegebruikers,

 

LibreOffice gebruik ik al sinds het allereerste begin, daarvoor OpenOffice,
daarvoor StarOffice.

LibreOffice is een prima programma. Ik gebruik veel Calc, met lettertype
Arial 9. 

Asus laptop, Besturingsprogramma Windows 7.

 

Tot versie 3.2.7 ging het nog goed. De cijfers en letters waren net zo
scherp als in MS Office. 

Bij de daarop volgende versies kreeg ik vooral Arial 9 in Calc niet meer
scherp (rafelig, met schaduw). Ik heb diverse malen LibreOffice verwijderd
(compleet, met Revo Uninstaller). Ook Gebruikers/Naam/Roaming/LibreOffice
iedere keer verwijderd, maar het probleem van onscherpe cijfers en letters
blijft. 

Vanavond nogmaals versie 5.2.7 geïnstalleerd, dat ging goed: mooie scherpe
cijfers en letters. Daaroverheen 5.3.4 geïnstalleerd en het was weer mis.
Alle versies later dan 5.2.7 geven dit probleem. Zowel in de 32 bit- als 64
bitversie.

Hetzelfde geldt voor de cijfers/letters op het Officescherm zelf:
formulebalk, statusbalk, opdrachten (Bestand – Bewerken t/m Help) inclusief
de daaronder geopende vensters, geven hetzelfde slechte resultaat. Zelfs de
rijcijfers en kolomletters zijn onscherp.

Het probleem met dezelfde bestanden heb ik niet met Excel en ook niet met
WPSOffice.

Zijn er meer gebruikers die dit probleem onderkennen of weten wat de oorzaak
is en er eventueel aan gedaan kan worden?

 

Bij voorbaat dank,

Henk Klomp---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.