Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor Nouws en Pieter Kristensen,

 

Bedankt voor jullie reactie en meedenken!

Ik heb alle opties onder Beeld onderzocht, maar niets geeft een verbetering.

Ik begrijp van Cor dat men er binnen LibreOffice mee bezig is. Ik begrijp
ook wel dat het nog wel even zal duren voordat dat helemaal voor elkaar is
en doorwerkt in één van de volgende updates.

Dat is niet zo erg, ik kan nu met het probleem leven in de hoop op c.q. met
het vooruitzicht dat er verbetering zit aan te komen.

Nogmaals dank,

 

Met vriendelijke groet,

Henk Klomp---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.