Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Ik heb het gecorrigeerde exemplaar ook even geopend met LO 5 en zie ook dat de pagina nummering van 
het begin af niet klopt. 
Aan het eind van het document geeft LO aan: Pagina 246 van 246 (Pagina 206)
Idd , beter om alleen met LO te werken

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Van: Pieter Kristensen
Verzonden: dinsdag 4 juli 2017 16:45
Aan: users libreoffice.org
CC: Milton Lie Kwie
Onderwerp: Re: [nl-users] vreemd geval (docx)...

Ik heb zojuist het originele bestand weer eens geopend met Word. In Word 
ben ik op zoek gegaan naar de "eigenschappen" van het bestand. Het zit 
allemaal ongeveer op dezelfde plaats als in LO.

Word wilde voor mij de tekst controleren op zaken die problemen kunnen 
veroorzaken als je het bestand wil delen. Uit een hele lijst van items 
vond Word inderdaad één item niet goed.
Dat heb ik laten herstellen (documenteigenschappen en persoonlijke 
gegevens - die ik niet kan vinden in de tekst). Het gevolg is dat het 
bestand nu 100 k. groter is en dat LO het perfect leest 
https://www.dropbox.com/s/zj5mc3rpe8xoed5/oorspronkelijke%20versie%20geconroleerd.docx?dl=0 
.
Het lijkt me allemaal wat rommelig. Maar in elk geval een tip om Word 
die controle uit te laten voeren. Wat mij betreft ook een goede tip: met 
LO werken.Op 4-7-2017 om 15:21 schreef P.J. Koeleman:
pieter kristensen,

Op dinsdag 4 juli 2017, om 9:43 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] vreemd geval 
(docx)...".

Is dit fenomeen bekend bij jullie? Verloopt het allemaal hetzelfde bij
jullie?
Als ik het eerste document op de computer opslaan en open krijg ik een
document met 40 pagina's. Dus weer heel wat anders als dat jij krijgt.
Ik gebruik op dit moment nog LibreOffice 5.2.7.2

Het fenomeen dat de pagina nummering niet klopt heeft met aanpassingen
in het pagina nummer te maken, waar Aleidus op doelt.
Als ik zo snel even zie gebeurt dat een aantal malen in het document,
begint al bij mij op pagina 1

Open ik het bestand in LibreOffice 5.3.3.0 krijg ik er ook 40 pagina's
uit.

Raar verhaal dit.


Met vriendelijke groet,

Piet Jan Koeleman.
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.