Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


pieter kristensen,

Op dinsdag 4 juli 2017, om 9:43 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] vreemd geval 
(docx)...".

Is dit fenomeen bekend bij jullie? Verloopt het allemaal hetzelfde bij
jullie?
Als ik het eerste document op de computer opslaan en open krijg ik een
document met 40 pagina's. Dus weer heel wat anders als dat jij krijgt.
Ik gebruik op dit moment nog LibreOffice 5.2.7.2

Het fenomeen dat de pagina nummering niet klopt heeft met aanpassingen
in het pagina nummer te maken, waar Aleidus op doelt.
Als ik zo snel even zie gebeurt dat een aantal malen in het document,
begint al bij mij op pagina 1

Open ik het bestand in LibreOffice 5.3.3.0 krijg ik er ook 40 pagina's
uit.

Raar verhaal dit.


Met vriendelijke groet,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.