Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hoi Joop,

Joop wrote on 03-05-17 16:23:

Waar kan dat aan liggen? Wat kan ik eraan doen? Is het alleen door de
ING op te lossen (ze zullen meer klanten hebben die LibO of Linux
gebruiken)?

Ik heb even in een ING document gekeken. Nu werk in met een verse daily
build van LibreOffice, dus misschien is het iets anders dan in jouw versie.

Ik merk bij gegevens invullen in A11, dat er direct na bevestiging
(Enter) een foutmelding komt van geldigheidscontrole. Zie Gegevens >
Geldigheid. De foutmelding is echter fout ;) Je kunt dat via Gegevens >
Geldigheid (3e tab) ook uitzetten voor de cellen waarbij het mis gaat.
Dan werkt het denk ik gewoon.

Lijkt er dus op dat gegevensvalidatie in dit bestand niet helemaal
correct wordt geïmporteerd.

groetjes,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.