Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Ik voer o.a. de administratie voor een VvE. Daarbij incasseer in de servicekosten via een incassobatch bij de ING. Daarvoor maak ik gebruik van een programma (IBANC) om de gegevens vanuit een spreadsheet (xls) om te zetten in een door de ING verwerkbaar xml bestand. Voor dat programma betaalt de VvE een jaarlijks bedrag.

Sinds kort biedt de ING ook de mogelijkheid om de gegevens aan te leveren met behulp van een standaard xlsx bestand. Echter als ik dat document open in LibO en in vakjes gegevens invul, dan verdwijnen die gegevens gelijk weer als ik naar een volgend vakje ga. Ik heb dit geprobeerd op een Win7 en een Ubuntu machine. Als ik bij een klant het document open met ms-excel, dan heb ik dat probleem niet.

Waar kan dat aan liggen? Wat kan ik eraan doen? Is het alleen door de ING op te lossen (ze zullen meer klanten hebben die LibO of Linux gebruiken)?

Dank voor jullie suggesties, Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.