Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Ik schreef:

ik heb een document met 24 pagina's gemaakt in A5 formaat. Viaafdrukkennaar
bestand (PDF) kan deze in brochure formaat, d.w.z. pagina 1 en 24opéén
pagina en 2 en 23 etc. gemaakt worden. Het resulterende PDF bestand zou
pagina's moeten hebben op A4 formaat. Deze zijn echter A5 en dus
onbruikbaar.


Weet iemand raad? Ik werk in Linux, maar kan eventueel ook in Windows
werken.--
vr.gr.


Freek de Kruijf

De oplossing gaat in een paar stappen.

Stap 1: vanuit LO afdrukken via cups-pdf. Ik krijg dan een PDF bestand met een 
mix van portret en landschap georiënteerde pagina's.

Stap 2a: Dit bestand openen met boomaga en daarmee afdrukken. Boomaga laat 
direct al alle pagina's in portret oriëntatie zien. Er is alleen een optie om 
alles te printen. Bij mij wordt dan eerst de ene helft afgedrukt op mijn half-
duplex printer en daarna gepauzeerd om de stapel om te draaien zodat de andere 
helft van het papier geprint kan worden. Dat is even wat experimenteren om uit 
te vinden hoe die stapel in de printer moet komen.

Er is een alternatieve manier:

Stap 2b: het bestand uit stap 1 behandelen met pdfmod zo dat alle pagina's 
dezelfde oriëntatie hebben. Individuele pagina's kunnen met pdfmod 90 graden 
gedraaid worden. Dit bestand met okular afdrukken gaat niet goed. De pagina's 
in het bestand worden dan met A5 afmetingen op A5 afgedrukt.

Stap 3b: met master-pdf worden de pagina's uit het verkregen bestand wel op A4 
afgedrukt. Zeer waarschijnlijk wordt de A5 pagina naar A4 geschaald.

Het zou kunnen dat er in beide alternatieven geschaald wordt en dan is het 
verstandig om in stap 1 de PDF te maken in 600 DPI in plaats van de standaard 
300 DPI.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.