Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Op dinsdag 14 maart 2017 09:45:40 CET schreef pieter kristensen:
Hai Freek,

Ik heb je vraag nog eens goed gelezen maar ik doe dat zo hier:

- ik ga inderdaad uit van A5 papier-formaat, dan
- druk ik af
- in de afdruk-dialoog kies ik in het tabblad "paginalay-out" "brochure"

dat is het wel zo'n beetje maar dan komt het:

ik druk niet af "als bestand" maar onder de naam van mijn inkjet-printer
staat "nog een printer". Die heet: "pdf".
Dat komt doordat ik cups-pdf geïnstalleerd heb.
Als ik DIE printer de printopdracht geef werkt het perfect.
Bij mij werd "afdrukken als bestand" ook een puinhoop.

Ik zou cups-pdf eens proberen...
Succes.

Inderdaad dit werkt beter. Als ik de PDF in okular bekijk dan ziet het er wat 
raar uit. Enkele pagina's zijn in portretformaat en andere in 
landschapsformaat. Het probleem is echter dat je de landschapsformaat pagina's 
met een landschapsformaat instelling van de printer moet afdrukken en dan 
worden ze op A4 op papier gezet en de portretformaat pagina's op de instelling 
van de printer op portretformaat. Nog een probleempje dus.

Op 14-03-17 om 01:08 schreef Freek de Kruijf:
Hallo,

ik heb een document met 24 pagina's gemaakt in A5 formaat. Via afdrukken
naar bestand (PDF) kan deze in brochure formaat, d.w.z. pagina 1 en 24 op
één pagina en 2 en 23 etc. gemaakt worden. Het resulterende PDF bestand
zou pagina's moeten hebben op A4 formaat. Deze zijn echter A5 en dus
onbruikbaar.

Weet iemand raad? Ik werk in Linux, maar kan eventueel ook in Windows
werken.


-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.