Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hallo Dick,

Ik werk zoals je gelezen hebt onder Windows en kan je dus niet verder helpen met Linux. Mogelijk 
dat een andere gebruiker (Pieter Kristensen) wel werkt onder Linux en je meer kan vertellen.

Succes in ieder geval.

Groetjes, Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: dick.stomp@gmail.com [mailto:dick.stomp@gmail.com] Namens Dick Stomp
Verzonden: maandag 27 februari 2017 22:26
Aan: users libreoffice.org <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] Presenter Console

Henk, dank je wel!
Ik heb hier een eenvoudige Impress voorstelling van drie dia's gemaakt. Dat geïnstalleerd op mijn 
Asus Eee 900 met Ubuntu14 en LO5.3 Als projectie scherm heb ik reserve LCD scherm aangesloten op 
Extern Screen plug.
Er werkt niks...
Handleidingen:
Handleiding voor Impress 4.2  Daar heb ik met *Presenter* niks zinvols gevonden.
Dus ga ik de hele zoektocht ook maar ondernemen...
Met mijn motto *Het Moet Kunnen* zal ik het wel weer vinden.
Ik blijf het verbazend vinden dat ik op elke voordracht, waar dan ook, presentatoren steeds 
geholpen zie worden door mensen uit a) de organisatie
b) het publiek!
Laatstelijk ook in Volkenkunde Leiden: 1) prima spullen van Volkenkunde 2) prima laptop van 
presentator; maar het "matchte" niet direct... Iemand uit de voorste rij (niet ik dus) bracht de 
presentatie op gang...
Ik heb niet geïnformeerd wat op de laptop draaide; dom van me. De spullen van Volkenkunde zijn een 
standaard beamer over LAN, zoals gebruikelijk.
Ik denk, dat het nog wel een jaar of vijf zal duren voordat alles standaard
werkt: kabeltje aan je laptop van het LAN en hopla! Er is een heleboel rubbisch gebakken... En dat 
is ook niet zo vreemd, want de Presentatie-markt is erg klein...
Met groet,
Dick

Op 27 februari 2017 om 21:50 schreef H.C. van der Burg <
henk@oasisevenementen.nl>:

Hallo Cor,

Ik ga het proberen:
Na het aansluiten van de beamer moet in Windows (10) aangegeven worden 
dat er een tweede beeldscherm aanwezig is. Dat kan op diverse manieren 
de Windows-toets + P, dit opent aan de rechterzijde een scherm 
PROJECTEREN waarin de 3e optie (Uitbreiden) gekozen moet worden. De 
standaardinstelling is projectie ALLEEN PC SCHERM. Meerdere malen op 
de Windows-toets + P drukken werkt als een schakelaar tussen de 4 
opties (Alleen PC Scherm; Dupliceren; Uitbreiden en Alleen tweede 
scherm) (Op veel laptops ziet ook nog een mogelijkheid om dit scherm naar voren te halen, bij mij 
Fn + F8).
Vervolgens dient de juiste resolutie ingesteld worden voor het tweede 
scherm en dat moet gebeuren onder Start > Instellingen > Beeldscherm > 
Geavanceerde instellingen. Selecteer aldaar het tweede scherm en stel 
de
(aanbevolen) resolutie in.
Start nu de presentatie en de presentatie begint op het pc-scherm met 
de presentatie en op het tweede scherm (de beamer) met de PresenterConsole.
Dit kan omgekeerd worden door wederom naar Start > Instellingen > 
Beeldscherm te gaan. Aldaar het 2e scherm te selecteren en de optie 
aan te vinken dat dit scherm als hoofdscherm gebruikt moet worden. Dan 
staat de PresenterConsole op het pc-scherm en de presentatie op het 
tweede scherm (de beamer).

Bijkomend nadeel is dat je voordat je de laptop afsluit eerst het 1e 
scherm weer actief moet maken, omdat bij een herstart op het tweede 
scherm (zonder beamer) niet veel meer is te zien dan een zwart vlak.

Onder Windows dus een vrij omslachtige procedure, die door 
Presentations (van Microsoft Office) nagenoeg geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

Hopelijk kan men uit het relaas hierboven wijs worden.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Cor Nouws [mailto:oolst@nouenoff.nl]
Verzonden: maandag 27 februari 2017 20:43
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] Presenter Console

Dag Henk,

H.C. van der Burg wrote on 27-02-17 19:28:

Het is uiteindelijk toch gelukt om de Presenter Console in beeld te 
krijgen. Het verloopt wel niet erg soepel bij mij op de laptop, maar 
dat zal een kwestie van oefenen zijn. [...]

Dat is heel goed nieuws :)
Is ook samen te vatten wat je ervoor hebt moeten doen, of is het een 
ingewikkelde dwaal/zoektocht geweest die zich slecht laat beschrijven?

vr. groet,
Cor


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 
80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be 
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be 
deleted
--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.