Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hallo Cor,

Ik ga het proberen:
Na het aansluiten van de beamer moet in Windows (10) aangegeven worden dat er een tweede 
beeldscherm aanwezig is. Dat kan op diverse manieren de Windows-toets + P, dit opent aan de 
rechterzijde een scherm PROJECTEREN waarin de 3e optie (Uitbreiden) gekozen moet worden. De 
standaardinstelling is projectie ALLEEN PC SCHERM. Meerdere malen op de Windows-toets + P drukken 
werkt als een schakelaar tussen de 4 opties (Alleen PC Scherm; Dupliceren; Uitbreiden en Alleen 
tweede scherm) (Op veel laptops ziet ook nog een mogelijkheid om dit scherm naar voren te halen, 
bij mij Fn + F8).
Vervolgens dient de juiste resolutie ingesteld worden voor het tweede scherm en dat moet gebeuren 
onder Start > Instellingen > Beeldscherm > Geavanceerde instellingen. Selecteer aldaar het tweede 
scherm en stel de (aanbevolen) resolutie in.
Start nu de presentatie en de presentatie begint op het pc-scherm met de presentatie en op het 
tweede scherm (de beamer) met de PresenterConsole. Dit kan omgekeerd worden door wederom naar Start 
Instellingen > Beeldscherm te gaan. Aldaar het 2e scherm te selecteren en de optie aan te vinken 
dat dit scherm als hoofdscherm gebruikt moet worden. Dan staat de PresenterConsole op het pc-scherm 
en de presentatie op het tweede scherm (de beamer).

Bijkomend nadeel is dat je voordat je de laptop afsluit eerst het 1e scherm weer actief moet maken, 
omdat bij een herstart op het tweede scherm (zonder beamer) niet veel meer is te zien dan een zwart 
vlak.

Onder Windows dus een vrij omslachtige procedure, die door Presentations (van Microsoft Office) 
nagenoeg geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

Hopelijk kan men uit het relaas hierboven wijs worden.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Cor Nouws [mailto:oolst@nouenoff.nl] 
Verzonden: maandag 27 februari 2017 20:43
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] Presenter Console

Dag Henk,

H.C. van der Burg wrote on 27-02-17 19:28:

Het is uiteindelijk toch gelukt om de Presenter Console in beeld te 
krijgen. Het verloopt wel niet erg soepel bij mij op de laptop, maar 
dat zal een kwestie van oefenen zijn. [...]

Dat is heel goed nieuws :)
Is ook samen te vatten wat je ervoor hebt moeten doen, of is het een ingewikkelde dwaal/zoektocht 
geweest die zich slecht laat beschrijven?

vr. groet,
Cor


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.