Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hallo Henk,
Ik zag op youtube dat het met OO wel kan, waarom dan niet op LO

Wim


met vriendelijke groet,
Wim ter Haar
I
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 23 feb. 2017 om 13:44 heeft H.C. van der Burg <henk@oasisevenementen.nl> het volgende 
geschreven:

Hallo Wim,

In Writer (en andere LO programma's) kan je afbeeldingen volgens mij alleen bijsnijden, dus 
alleen de hoogte of de breedte van het object aanpassen.
Wat jij wilt is o.a. wel simpel uit te voeren in Word en andere tekenpakketten.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: dick.stomp@gmail.com [mailto:dick.stomp@gmail.com] Namens Dick Stomp
Verzonden: donderdag 23 februari 2017 12:59
Aan: users libreoffice.org <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] Vorm uitsnijden in LO Writer

Dag Wim,
In de Help kan ik "uitsnijden" niet vinden.
Dick

Op 23 februari 2017 om 11:34 schreef Spidey-Westland <
spidey-linux@caiway.net>:Hallo users,


Het lukt mij niet om een vorm, rechthoek met
       afgeronde hoeken, uit te snijden op een plaatje.


Heeft iemand een goed voorbeeld hoe dit in z'n
       werk gaat?


mvg
Wim


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be 
deleted
--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.