Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dag Aleidus,

Op je vragen kan ik geen inhoudelijke reactie geven. Ik neem wel de
vrijheid kort (voor alle aanwezigen) nog eens een link te leggen met het
releasebeleid / versies / benaming.

Aleidus Aalderink wrote on 11-02-17 12:12:

LibreOffice Vanilla (van Apple appstore)
Versie: 5.2.3.5
Build ID: 83adc9c35c74e0badc710d981405858b1179a327
CPU Threads: 2; Versie besturingssysteem:Mac OS X 10.12.3; UI Render:
standaard;
Locale: nl-NL (nl_NL.UTF-8); Calc: group

Er is inderdaad een versie speciaal gemaakt voor de Apple appstore. Dit
komt overeen met een recente versie uit de lijn die nu de still
(rustige) lijn is. http://nl.libreoffice.org/download/libreoffice-rustig/

LibreOffice (van LibreOffice Foundation)
Versie: 5.3.0.3
Build ID: 7074905676c47b82bbcfbea1aeefc84afe1c50e1
CPU Threads: 2; Versie besturingssysteem:Mac OS X 10.12.3; UI Render:
standaard; Layout-Engine: nieuw;
Locale: nl-NL (nl_NL.UTF-8); Calc: group

Dit is de splinternieuwe 5.3 versie, heel vers, fris:
  http://nl.libreoffice.org/download/libreoffice-fris/

Het zijn beiden stabiele, formele versies, maar in de fresh-lijn zitten
logischerwijs nog meer nieuwe problemen (maar minder oude).

Een 5.3.1 kun je begin maart verwachten
  https://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan/5.3

groetjes,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.