Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Tahoma is een font dat gemaakt is voor Microsoft. Dus ik denk niet
  dat Ubuntu dat in de standaard-distributie heeft. ik heb begrepen
  datLucida
   Sans, Nimbus Sanserg
    veel op tahoma lijken.Ik
     geloof niet dat in de
      normale distibutie van Ubuntu zitten maar die kan je altijd
      van het internet halen.Maar je kan tahoma ookop een
      windows-computerkopieren
       op een usb-stick en installeren in ubuntu. Dan heb je hem.
       In Ubuntu hoef je alleen maar op die ttf bestanden te dubbelklikken.Erg 
makkelijk.@page { margin: 2cm }
        td p { margin-bottom: 0cm }
        p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
        a:link { so-language: zxx }Op 10-02-17 om 18:29 schreef Wim ter
   Haar:
Hallo users,


Ik mis het font Tahoma in LibreOffice,
Heb diverse tip uitgevoerd, doch het blijft ontbreken.


Binnen het Ubuntu Forum wordt mij gemeld dat dit in LO versie 5.2 en 5.3 aanwezig is.


LO heb ik naar 5.3 opgewaardeerd maar het ontbreekt nog.


Ik draai met de pc LM 18 serena.


Wie kan mij helpen met de goede tip om het font wel te zien/gebruiken.


groet


Wim
Verstuurd vanaf mijn iPhone
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.