Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste LO gebruikers

Hierbij twee versies LibreOffice

LibreOffice Vanilla (van Apple appstore)
Versie: 5.2.3.5
Build ID: 83adc9c35c74e0badc710d981405858b1179a327
CPU Threads: 2; Versie besturingssysteem:Mac OS X 10.12.3; UI Render: standaard;
Locale: nl-NL (nl_NL.UTF-8); Calc: group

LibreOffice (van LibreOffice Foundation)
Versie: 5.3.0.3
Build ID: 7074905676c47b82bbcfbea1aeefc84afe1c50e1
CPU Threads: 2; Versie besturingssysteem:Mac OS X 10.12.3; UI Render: standaard; Layout-Engine: nieuw;
Locale: nl-NL (nl_NL.UTF-8); Calc: group

Op diverse locaties gebruik ik mijn MacBook Air met intel processor. Voor de hand liggende LibreOffice Vanilla (Mac OS) versie via appstore geïnstalleerd. Deze versie werkt het nauwelijks met Base. Het leek erop dat het probleem had met Java. Daar twijfel ik nu aan. Java is wel geïnstalleerd, alleen LibreOffice kan hem bij optie Geadvanceerd niet "ontdekken" anders kan je die optie instellen en die blijft grijs. Daar kan ik niets mee. Kortom het lukt mij niet de base aan een werkblad te koppelen. Ook nieuw base aanmaken lukt niet. Hier heeft LibreOffice Vanilla probleem mee.

Nu heb ik via LibreOffice site een niet formele Mac OS versie 5.3.0.3 gedownload. Bij deze versie werkt Base wel en daar zijn andere problemen te melden. Namelijk het afsluiten en daar blijft LibreOffice hangen. Blijkbaar sluit de Mac systeem anders af dan de niet Mac systemen.

Wie heeft dit op kunnen lossen. Voorlopig gebruik ik de niet formele LibreOffice versie 5.3.0.3 en blijft daar met de afsluithanger zitten. Het enig verschil zie ik dat de nieuwste versie 5.3. een nieuwe Layout-Engine heeft.

Graag zie ik jullie reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Aleidus Aalderink
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.