Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dag Cor,
Ik weet dat je dat voor Calc kan instellen, maar waarom niet in Base?
Want daar moet het bestand naar toe...
Groet,
Dick

Op 28 januari 2017 om 10:25 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Dick Stomp wrote on 27-01-17 20:53:

[...]
Dat wordt door Base niet allemaal geaccepteerd.

Die vraag laat ik even aan anderen over, maar..

Calc accepteert dat wel! Het CSV 2004 bestand wordt gewoon ingelezen.
Vervolgens kan met Zoek/Vervang
- alle quote's worden verwijderd
- alle decimale punten in de bedragen worden vervangen door komma's
en tenslotte als .ods worden opgeborgen.

.. je kunt bij het inlezen in Calc met de juiste instellingen in het
importvenster zorgen dat het gelijk goed is.


vr groet,
Cor
--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.