Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


De banken maken downloads van de boekingen in het zogenaamde CSV 2004
formaat.
In dat bestand zijn de velden
- gescheiden door punt-komma
- ingesloten door quote's
en de bedragen hebben als decimaal aanduiding een PUNT.
Dat wordt door Base niet allemaal geaccepteerd.

Calc accepteert dat wel! Het CSV 2004 bestand wordt gewoon ingelezen.
Vervolgens kan met Zoek/Vervang
- alle quote's worden verwijderd
- alle decimale punten in de bedragen worden vervangen door komma's
en tenslotte als .ods worden opgeborgen.

Dan krijgen we weer de zotte vertoning om alle velden van de .ods te
kopiƫren en in Base te plakken, in plaats van Base te vertellen dat de
Table een connectie heeft met een .ods elders.

Met gewoon programmeren is dat allemaal geen probleem en dan worden de
bestanden van de bank binnen een minuut omgezet in Balans en Omzet.
Maar, zoals ik ervaren heb, dat blijft een kwetsbaar proces!
Heeft iemand nog een slim voorstel hoe we Base (buiten de landinstelling
om) kunnen forceren om omhullende quote's en decimale punten te accepteren?
(Zoals MS-Access gewoon doet...)-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.