Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dag Ad,
Het is hetzelfde gedoe als met het jaar 2000 toen ineens overal de eeuw bij
moest komen -als die er al niet bij was...-. Daar hebben we toen leuk veel
geld mee verdiend!
Er wordt met decimale punten en komma's een hoop geld verknoeid sinds het
door computers wordt rond gepompt... Maar eer de bankiers daar achter
zijn!?
Groet,
Dick

Op 27 januari 2017 om 23:16 schreef <kwibus@cloudmail.de>:

Ja Dick,

Jouw idee, dat banken bestanden aan zouden moeten leveren met bedragen in
cents, dat zou me wat wezen, zowel voor Euro, Dollar enz.
Zouden we af zijn van het 'imperfectie', hoe noem je dat, het afronden van
floating point representatie van getallen.
( je weet wel; twee bedragen kunnen bij vergelijking blijken niet aan
elkaar gelijk te zijn, omdat er ergens in de 15e decimaal afgerond wordt)
Niemand bij banken die daar ooit aan gedacht heeft?

Groeten,
Ad Rienks
*Von:* Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>
*Gesendet:* 27.01.2017 22:30
*An:* <kwibus@cloudmail.de>
*Kopie:* users libreoffice.org <users@nl.libreoffice.org>
*Betreff:* Re: [nl-users] decimale punt in Base

Dag kwibus,
Dit probleem heb ik al op andere draadjes aangekaart.
Samenvatting:
Het Functioneel Systeem Ontwerp is sinds 1964 voor Nederland niet meer
gewijzigd.
Het Technisch Systeem Ontwerp is gerealiseerd in COBOL in 1975.
Opnieuw in MS-Access in 1985.
Mislukt in LO-Base4.
Gerealiseerd in Basic256 in 2012 en nu operationeel onder Ubuntu 14.
Maar ik wil het nog steeds in één klap (net als MS-Access het deed) in
LO-Base hebben. Maar de data-handling van Base is erg armoedig en nu nog
olie-dom... Kan beter worden!
Kijk, als een routine en totaal moet berekenen op een veld, dan loopt de
routine door alle velden (look-ahead). Bij bank-waarden ("-9999.99") zet
hij het filter op stripping-quote's en DIC (dot is comma).
Dat filter heb ik ook en is een kleine snelle macro in Linux.
Probleem is, dat we internationaal en technisch nog steeds niet standaarden
hebben voor data. Iedereen klooit maar een stuk in de rondte. En verdient
er veel geld mee.
Ik heb aan de banken voorgesteld om als valuta-aanduiding EUR2 te
gebruiken, dat wil zeggen, dat de bedragen in EURO-cent zijn. Dan heb je
geen punt of comma meer nodig, tenzij je het bedrag gaat afdrukken.
Maar ja, bankiers...
Groet,
Dick


Op 27 januari 2017 om 22:08 schreef <kwibus@cloudmail.de>:

Beste Dick,

Ik heb nu niet direct paraat, wat Base wel zonder meer accepteert als
formaat, maar ... jij kunt toch programmeren in Basic? Kun je niet een
klein programmaatje schrijven dat het CSV-bestand omzet, zodat het een
bestand wordt dat wèl door Base ingelezen kan worden?

Wel een extra stap, maar als het dan wel lukt ...
*Von:* Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>
*Gesendet:* 27.01.2017 20:53
*An:* users libreoffice.org <users@nl.libreoffice.org>
*Betreff:* [nl-users] decimale punt in Base


De banken maken downloads van de boekingen in het zogenaamde CSV 2004
formaat.
In dat bestand zijn de velden
- gescheiden door punt-komma
- ingesloten door quote's
en de bedragen hebben als decimaal aanduiding een PUNT.
Dat wordt door Base niet allemaal geaccepteerd.

Calc accepteert dat wel! Het CSV 2004 bestand wordt gewoon ingelezen.
Vervolgens kan met Zoek/Vervang
- alle quote's worden verwijderd
- alle decimale punten in de bedragen worden vervangen door komma's
en tenslotte als .ods worden opgeborgen.

Dan krijgen we weer de zotte vertoning om alle velden van de .ods te
kopiëren en in Base te plakken, in plaats van Base te vertellen dat de
Table een connectie heeft met een .ods elders.

Met gewoon programmeren is dat allemaal geen probleem en dan worden de
bestanden van de bank binnen een minuut omgezet in Balans en Omzet.
Maar, zoals ik ervaren heb, dat blijft een kwetsbaar proces!
Heeft iemand nog een slim voorstel hoe we Base (buiten de landinstelling
om) kunnen forceren om omhullende quote's en decimale punten te
accepteren?
(Zoals MS-Access gewoon doet...)--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
</users@nl.libreoffice.org></dick.stomp@zonnet.nl></kwibus@cloudmail.de>
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.